Stappenplan

Dit is een leidraad tijdens de ontwikkeling van een afscheidsritueel in/met een gemeenschap.

 • voorbereiding:
  • de aanleiding benoemen
  • de partners zoeken
  • de groep die je wil bereiken bepalen (deelnemers)
  • de plek vinden
  • de verschillende fasen invullen, rekening houdend met
   • de groep, plek, aanleiding
   • de 5 krachten (vieren, verbinden, veranderen, helen, danken)
   • de 4 elementen (water, vuur, aarde, lucht)
  • voorganger(s) kiezen
  • oproep voor deelnemers ontwikkelen en tijdig bezorgen:
   • inschrijven vooraf?
   • iets voorbereiden, meebrengen?
   • een bepaalde kledingstijl?
  • gebruik van kunst:
   • muziek
   • woord
   • beeldende kunst
   • dans, theater
  • aankleden van de plek: bekijk hoe de plek aangekleed kan worden om de juiste sfeer te brengen, aangepast aan de deelnemers en de context.
  • kies de juiste teksten, hou ze kort, bondig, aangepast aan de context, deelnemers
  • maak het ritueel niet te lang, maximaal een uur.
 • uitvoering:
  • rol van de voorganger(s) en de begeleiders:
   • Voorzie voldoende begeleiders om de deelnemers in rust mee te nemen in het ritueel. De begeleiders hebben de opdracht om deelnemers te ondersteunen indien nodig, zodat iedereen zoveel als mogelijk ontspannen mee is in het gebeuren.
    Zorg voor een mooie, rustige ontvangst van de deelnemers door de begeleiders.
    Soms is ondersteuning nodig bij de symbolische handeling.
   • De voorganger bepaalt sterk de sfeer. Het is de verbindende persoon die het gebeuren draagt. Zorg voor een ontspannen en open houding. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat tijdens het ritueel flexibel kan worden omgegaan met allerlei zaken die anders verlopen dan gepland.
    Gebruik stem en houding om lichtheid te brengen. Hou enerzijds licht, luchtig en tegelijk respectvol, diepgaand.

 • nazorg:
  • De voorganger(s) en begeleiders zijn duidelijk aanwezig tijdens de laatste fase en ook kort na het ritueel. Ze zijn expliciet bereikbaar voor de deelnemers.  Dit wordt ook duidelijk meegedeeld aan de deelnemers dat ze tijdens de laatste fase en ook na het ritueel nog contact kunnen maken. Eventueel geef je contactgegevens mee met de deelnemers.
   Het proces dat op gang is gebracht tijdens het ritueel stopt niet op ‘t einde van het ritueel. Sommige deelnemers kunnen nood hebben aan een contact achteraf. Belangrijk is dat dit mogelijk is, maar niet noodzakelijk.

Heb je ervaring met het sjabloon? Heb je opmerkingen? Wij zijn blij om ze te horen!

Download hier het stappenplan.