Literatuur

Hier staat de literatuur die gebruikt werd in een workshop tijdens het traject met de ritueelbouwers. Daarna werd de lijst aangevuld door de deelnemers.