Waar

 • Het ritueel kan doorgaan op zeer uiteenlopende plekken. Elke plek heeft zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten die de sfeer van het ritueel beïnvloeden.
 • Kies een neutrale plek die kan voor eender welke cultuur, geloofsovertuiging, achtergrond, zodat iedereen zich welkom voelt.
 • Enkele voorbeelden zijn:
  • in de natuur (bos, zee, …), stilteplek, troostplek, 
  • op de plek die belangrijk was voor de overledene(n): eigen tuin, sportclub, school, kinderopvang, wijk, bedrijf, …
  • plaats van het gebeuren dat gemaakt heeft dat de personen zijn overleden of een plaats die ernaar verwijst: de openbare weg bij een verkeersongeluk, plaats van de ramp (metro, bedrijf, …) 
  • aan een monument, kunstwerk, … dat een symbolische verwijzing in zich draagt.