Wie

Dit sjabloon voor een afscheidsritueel is expliciet ontworpen voor diverse gemeenschappen, wanneer klassieke rituelen niet mogelijk of niet gewenst zijn. Het kan vanzelfsprekend ook toegepast worden in groepen die minder divers zijn. 

Belangrijk is rekening te houden met de verschillen: leeftijden, culturen, levensbeschouwingen, sociale achtergrond, … van de mensen die men wil bereiken en het ritueel daar aan aan te passen.

Op het moment van sterven is er meestal een afscheid in de eigen gemeenschap. Het bredere netwerk waartoe mensen behoren, de school, het bedrijf, de sportclub, … is vaak divers van samenstelling en heeft nood aan een eigen afscheidsmoment. 

Voor één persoon of voor meer personen:
Een ritueel kan ingezet worden wanneer er één persoon overleden is en het netwerk rond die ene persoon wil afscheid nemen.
Daarnaast is er zeker ook nood aan een ritueel wanneer er verschillende personen overleden zijn op eenzelfde moment, uit eenzelfde netwerk (vb. de aanslagen, overstromingen, busongeval, pandemie, …). Elke deelnemer heeft dan zijn overledene(n) in gedachte. De verbinding tussen de deelnemers in het ritueel ondersteunt het persoonlijke afscheid.